Az iskolai könyvtár története

A közel 30 éves múlttal rendelkező könyvtárnak a dinamikus változások következtében új követelményekkel kellett és kell szembenéznie. Az előző tanévek új kihívásokat hoztak azzal, hogy a nagy múltú Dekoratőr Iskola iskolánkkal egyesülve folytatta   tevékenységét. Az összevonás a képzési formák bővülésével járt, s a könyvtár feladatköre is ma már e  szélesebb oktatási-nevelési igényeket megfogalmazó pedagógiai program megvalósításához illeszkedik. Ez évben a középiskolai képzés tovább gazdagodott a fotós szakképzés beindításával.

Eddig a könyvtári kutatómunka egy 100 m2-es, egységes, funkcionális terű, esztétikus, 40 fős csoportlétszám befogadására alkalmas, áttekinthető, szabadpolcos rendszerű könyvtárban történt, amely 2007 szeptemberétől egy 40 m2-es helyiséggel bővült. A Dekoratőr Iskola hagyományait, múltját, a képzés speciális igényeit tiszteletben tartva az állomány speciális szakmatörténeti gyűjteményét üvegajtókkal zárt polcokon helyeztük el. Ma a könyvtár áttekinthető szabadpolcos könyvtári rendet követ.

A múltból kiemelkedő pillanat volt, amikor a könyvtár 1988-ben iskolai mintakönyvtárrá lett. A Soros Alapítvány 1998-ban a számítógépes adatfeldolgozáshoz nyertünk számítógépet és nyomtatót. Az iskola önerőből az elmúlt évben biztosított nagy teljesítményű komputereket a tanulói felkészülés segítéséhez, a növekvő CD ROM–tár használatához. A könyvtárismereti órák mellett mód nyílt az internetezésre, a külső helyiségben elhelyezett számítógépek a nyitva tartási idő teljes tartamában várnak benneteket. Pályázatok útján szerzett forrásokból sokat fordítunk az iskolai könyvtárnak mint az oktatás legfontosabb eszközének és színterének, a felkészülés rendhagyó formáinak segítésére, de sajnos lehetőségei korlátozottak.

A 2006/2007-es tanévben a FKfK pályázatán nyert támogatásból bővíthette állományát.
2007. október 30-ára a több mint 3000 kötettel gazdagodó állomány teljes körű számítógépes adatfeldolgozása valósult meg, s a 2008/2009. tanévben az állomány egységes szabadpolcos elhelyezése is befejeződött. A látogatókat egy értékes különgyűjtemény is várja, ahol a Jaschik-életmű archív anyagait őrizzük, amelynek  folyamatos bővítése hivatásunkból eredő szándékaink közé tartozik.
2009/2010. tanévben az iskolai könyvtár égisze alatt működő iskola újság, a SCHIKK Diákmagazin a KözOKA X. nyertes pályázat jóvoltából egy projektor, laptop, új vetítővászon nemcsak a szerkesztőbizottság munkáját segíti, hanem a könyvtári foglalkozások technikai háttérbázisát is bővíti.
A 2010/2011. tanévben a Gábor Béla kézirataira, dokumentumgyűjteményére, vázlataira épülő anyag  kiadásának munkálataiban az iskolai könyvtár is közreműködött, s csak remélni tudjuk, hogy ez az anyag hozzáférhető lesz az iskola tanulói számára.

Köszönetet mondunk az Oktatásért Közalapítvány pályázatán nyert támogatásért, amelyből a 2010/2011. tanévben a Tehetség Műhely számára kialakított társalgót hoztuk létre.

 

2011/2012-ben újabb könyvtárfejlesztési pályázat sikere révén tudjuk bővíteni állományunkat. Köszönjük az OTP Fáy András Alapítványnak a támogatást.

Rólunk

A PEDAGÓGIAI PROGRAM TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÖNYVTÁRRA HÁRULÓ FELADATOK
 

A művészeti képzés könyvigénye óriási. A régi mesterek technikáit többnyire reprodukciók másolásával sajátítják el növendékeink. E kötetek  mindennapi tanítási segédletek, a rajztanítás alapvető szemléltető eszközei. A képzőművészeti albumok, a „munkaeszközként” használt könyvek, a sokféle szakmai képzés szakirodalmának beszerzése fontos feladat.


Az oktatási reform szellemében és a szakmai képzés jellegéből következően a készség- és képességfejlesztés fontos bázisa az iskolai könyvtár. Ez évben is hangsúlyos feladatként kezeljük a Jaschik-gyűjtemény fejlesztését, bemutatását, illetve szakmatörténeti állományunk megismertetését,  a Gábor Béla-hagyaték méltó elhelyezését, jelentőségének tudatosítását.


Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét a képzési struktúra határozza meg. Iskolánk kilenc különböző szakképzési területben érintett, amelyek külön-külön szakirodalmat igényelnek. A korábbi képzési struktúraváltás szükségszerű módon a könyvtári állomány szerkezetváltoztatását követelte meg. Az elmúlt öt évben felfrissült az állomány azzal, hogy a megszűnt festő-mázoló és tapétázó szakmunkásképzés világához illeszkedő szakkönyvek nagy részét selejteztük, az iskolai könyvtár gyűjtőköréhez nem illeszkedő kiadványok (útleírások, elavult sport és műszaki könyvek, színházi interjúk stb.) arányát az állomány egészéhez képes lecsökkentettük.