Albert Dürer fametszetei és rézmetszetei

2015.01.10 14:36

Albert Dürer fametszetei és rézmetszetei. Budapest,1971, Magyar Helikon

A könyv 9 szöveges oldalt 90 táblát tartalmaz.